Vertrouwelijkheidsbeleid

Dit document bevat informatie over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en verzameld wanneer u de website goobix.com bezoekt.

Wanneer u een browser gebruikt om goobix.com te bezoeken, kan er zijn dat verschillende gegevens door uw browser naar de website goobix.com gestuurd kunnen worden. Onder de gegevens die gestuurd kunnen worden bevindt zich de volgende informatie:

  • Het IP-adres - Dit is een code samengesteld uit 4 getallen die liggen dus tussen 0 en 255. Deze getallen zijn gegroepeerd met behulp van stippen (bijvoorbeeld: aa.bb.cc.dd, waarbij aa, bb, cc en dd de bovenvermelde getallen betreffen) Een IP is gewoonlijk gekoppeld aan één computer die op het internet is aangesloten. Niettemin is het weer dat de nieuwe technologie het mogelijk maakt dat een IP gekoppeld wordt aan meer computers, die op het internet aangesloten zijn. Het is ook mogelijk dat u een IP/adres stuurt dat niet uw echte adres is (met behulp van het adres van een proxy enz.).
  • UA - ID (user agent) - vormt een rij tekens die typisch is voor de door u gebruikte browser. Op grond van deze ID kan iemand weten of u al dan niet de laatste versie van Internet Explorer gebruikt. Bovendien, samen met de ID, kunnen ook andere gegevens gestuurd worden, zoals uw besturingssysteem of de URL van de laatst bezochte website enz.
  • Cookies - Dit zijn kleine tekstbestanden die worden gemaakt, om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt op uw harddisk te bewaren. Het kan zijn dat u uw browser op een zodanige manier wil configureren dat het gebruik van cookies niet toegestaan is of dat uw akkoord nodig is om bepaalde handelingen te verrichten waarbij cookies betrokken zijn. De cookies worden gebruikt om de gebruikers te helpen om hun gegevens in te voeren of om een bepaalde gebruiker te herkennen bij het volgende bezoek.
  • Aanvullende informatie - Javascript of andere internettechnologieën kunnen gebruikt worden om informatie te krijgen over de resolutie van het beeldscherm, het land waarin u zich bevindt of andere gegevens over u of uw verbinding.

Goobix.com verzamelt, gedeeltelijk of volledig, sommige of alle bovenvermelde gegevens. Het hoofddoel is statistische gegevens te krijgen die ons kunnen helpen om de website te verbeteren door de populaire pagina’s te ontdekken dan wel de te verbeteren websites te identificeren.

Andere doelen betreffen de veiligheid van de website of de demografische doelen. Derde partijen werken samen met ons om verschillende diensten te verstrekken, zoals analyse van het internetverkeer, reclames enz.; deze derde partijen hebben hun eigen beleid en regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de verzameling van gegevens. U stemt ermee in dat dit document niet van toepassing is op deze derde partijen en dat voor u hun regels en beleid met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de verzameling van gegevens gelden. U kunt afstand doen van de cookies die in reclames gebruikt worden met behulp van de deze website.

Het kan ook zijn dat we om uw e-mailadres vragen om correspondentie te voeren of toegang te krijgen tot het netwerk. We hebben een nultolerantie voor spams en we behouden ons het recht voor om de nodige maatregelen te treffen tegen de gebruikers die onze diensten gebruiken om spams te bevorderen of te versturen.

Wij behouden ons het recht voor dit in de toekomst veranderen, met of zonder kennisgeving.

Als u vragen of suggesties over dit document, gelieve ons te contacteren. Wij willen graag uw suggesties en feedback te ontvangen.

Terug naar home